Kotouč gearboxes racing transmissions
Kotouc gearboxes
Racing transmissions

Užitočné rady

Automatické (samočinné) prevodovky sa stávajú čoraz obľúbenejšími, avšak niektorí s nimi zaobchádzajú
tak, že napomáhajú k ich zbytočnému opotrebovaniu, alebo dokonca k úplnému zlyhaniu.

 Automaty vydrží v prevádzke niekoľko desiatok rokov, ak budú zachovávané určité zásady:

  1. pravidelná výmena oleja a olejového filtra
  2. pravidelná kontrola hydrodynamického meniča
  3. vyhnúť sa častým chybám, napr .:
  • NEVYRAĎOVAŤ na Neutrál na semafore
  • NEVYRAĎOVAŤ na Neutrál pri jazde z kopca
  • Neradiť z neutrálu na D pri v yšších otáčkach
  • Neradiť spiatočku pred zastavením vozidla
  • Neradiť Parking pred zastavením
  • PARKING NESLÚŽI ako RUČNÁ BRZDA
  • VOZIDLO NEROZTLÁČAŤ / NEŤAHAŤ