Kotouč gearboxes racing transmissions
Kotouc gearboxes
Racing transmissions

ROZDELENIE TYPOV AUTOMATICKÝCH PREVODOVIEK

HYDRAULICKÉ PREVODOVKY

K preraďovaní jednotlivých stupňov sa využíva hydraulických elementov
v závislosti na rýchlosti jazdy a otáčkach motora, pomocou páky na stredovom tuneli sa volí režim radenia.

Vozidlá s týmito automatickými prevodovkami majú nižšiu dosiahnuteľnú rýchlosť, menšie akceleráciu a asi o 10 - 15% vyššiu spotrebu.
Prevažne sa jedná o 3 stupňové prevodovky s mechanickou reguláciou. Transformátor nemá spojku premostenie.

Hydraulické prevodovky s elektronickou reguláciou

Konštrukcia prevodoviek so 4 prevodovými stupňami, regulácia pomocou elektromagnetických solenoidov. Transformátor vybavený spojkou premostenia, ktorá je v činnosti na 4. prevodový stupeň čím sa obmedzujú straty preklzom, nižšie úbytok výkonu a spotreba paliva.

Elektronicky riadené automatickej prevodovky (tiptronic)

Automatické 5 alebo 6stupňové prevodovky so systémom tiptronic majú všetky výhody a technické zvláštnosti automatickej prevodovky (dynamický program radenia). Tiptronic umožňuje v súbežné kulise (kulisa tiptronic) zasahovať do automatickej prevádzky. Rýchlostné stupne sú pritom ako u sekvenčné prevodovky motoriek alebo pretekárskych vozidiel radené za sebou. To znamená, že rýchlostné stupne sa posunutím radiacej páčky smerom dopredu zaraďujú nahor a posunutím dozadu sa podraďuje. Tiptronic poskytuje komfort automatickej prevodovky aj radosť z jazdy a športový štýl manuálnej prevodovky. Bezpečnosť, napr. Pri predbiehaní, zaisťuje automatické zaradenie vyššieho rýchlostného stupňa pri dosiahnutí medzného počtu otáčok. Športovo založený vodič profituje z podraďovaní a brzdenie motorom v zákrutách alebo pri jazde v kopcoch.

Variátorové prevodovky (CTX, CVT, ECVT)

Ide o prevodovky s plynulou zmenou prevodového stupňa (CVT-Continuously Variable Transmission).
Rozjazd vozidla umožňujú skupiny trecích lamiel umiestnené vnútri prevodovky. Tieto prevodovky nemajú hydrodynamický menič. Prenos krútiaceho momentu zaisťuje klinový pás (remeň), ktorý je umiestnený medzi hnacím a hnaným kužeľovým bubnom (remenicou). Klinový remeň sa skladá z veľkého množstvom klinovitých segmentov, ktoré sú navlečené na špeciálnom páse o vysokej pevnosti v ťahu. Tento pás drží segmenty v určenej polohe, celý komplet funguje ako oceľový klinový remeň. Pretože sú segmenty navlečené voľne (aj keď tesne vedľa seba), je prenos výkonu možný iba tlakom. Remenice sú k sebe pritlačované silou 20 000 N, prevod je mazaný z dôvodu zníženia opotrebovania a odvodu tepla.

U tohto riešenia je výhoda vysokej životnosti a možnosti prenosu väčšieho výkonu (cez 100 kW) pri účinnosti 90 - 97%.
Nevýhodou je zlá dostupnosť náhradných dielov.
Variátorové prevodovka ECVT je založená na rovnakom princípe avšak s jedným rozdielom. Je vybavená špeciálnym elektromagnetickým meničom, ktorý umožňuje rozjazd vozidla.

U variátorové prevodovky Multitronic (vozidlá AUDI), je prenos výkonu ťahom pomocou špeciálneho článkovej reťaze s upravenými bokmi čapov, ktoré sú klinovito zbrúsené. Ide o mnohořadý reťaz so šírkou 38 mm z podobného materiálu, aký sa používa na výrobu valivých ložísk. Prítlačná sila vzhľadom k menšej styčnej ploche vzrástla na 65 000 N. Prenesený výkon je cez 150 kW / 300 Nm. Tento princíp vyvinula automobilka Porsche.

Koncepčne ide o bezstupňovou prevodovku, ktorá prenáša vysoké výkony motora bez prerušenia pri radení. Jadrom tohto revolučného plynulého automatického systému je špeciálny článková reťaz. Ten dokáže prenášať krútiaci moment až 310 Nm. Rozdiel medzi radenou prevodovkou a multitronic spočíva v skutočnosti, že najhospodárnejšie prevádzkové oblasť motora môže byť v Multitronicu aktivovaná nie zmenou pevných prevodových stupňov, ale článkovou reťazou, ktorý simuluje nekonečné množstvo prevodov. Článková reťaz sa presúva a napína medzi dvoma pármi hydraulicky nastaviteľných kužeľov, čím sa plynule mení výsledný prevod. Motor pracuje vždy v najhospodárnejšie oblasti otáčok a multitronic preto dosahuje nižšej spotreby paliva ako porovnateľné automatickej prevodovky, O zmenu prevodového pomeru sa stará špeciálne konštruovaný dvojitý hydraulický piest, ktorý reaguje veľmi rýchlo a presne na pokyny elektronickej riadiacej jednotky. Jednotka zhromažďuje a porovnáva rad prevádzkových dát a informácií a je umiestnená vo vnútri prevodovky v zadnej časti. Jazdný režim prevodovky je možné využiť v automatickom režime radiacej páky v pozícii D, alebo je možno "radiť" ručne šesť (u modifikované verzie sedem) pevne definovaných virtuálnych rýchlostných stupňov. Pre manuálnu voľbu virtuálnych prevodových stupňov môže vodič využiť dva impregnované kolískové spínače na volante . olejovú náplň prevodovky tvorí celkom dva druhy kvapalín. Prvá je olej pre hypoidné súkolia a je aplikovaný do skrine diferenciálu. Druhou olejovou náplňou je špeciálny prevodový olej vyvinutý a použiteľný len pre uvedený typ prevodovky. Tento olej má mikroskopická telieska (háčiky), ktoré sú nutné pre dokonalý prenos trecích síl medzi článkovou reťazou a variátorovým súkolím.

Najčastejšie poruchy prevodovky Multitronic

  1. Cukání pri rozjazde vozidla (roleta) - táto závada sa prejavuje najmä pri akcelerácii vozidla v rozsahu otáčok motora 1400 až 1600 ot / min. Príčinou tejto poruchy je nesprávny trecí pomer lamiel rozjazdovej spojky. Trecie pomer je daný prítlakom obložených lamiel. U prvých modelov prevodovkách bola spojka vybavená len šiestich lamelami, ktoré boli nahrádzané za siedmimi lamelovými. Veľmi dôležité je tiež presné nastavenie spojkové vôle lamiel, ktoré sa nastavuje na stotiny milimetra.
  2. Preklz prevodovky - ak dochádza k preklzu prevodovky, prípadne k výpadkom prenosu krútiaceho momentu motora, je nutné preveriť trecie kužeľové plochy variátorového súkolia a reťaze. Ak je závada diagnostikovaná včas, poškodenie je len na čelných plôškach článkovej reťaze. V opačnom prípade dochádza k poškodeniu oboch variátorových bubnov, ktoré je nutné vymeniť ako celok.
  3. Vozidlo je nepojazdné - najčastejšou príčinou je pretrhnutý článková reťaz. Závadu je možné veľmi rýchlo a jednoznačne určiť pri vypustení oleja. Na magnetu výpustné zátky budú nájdené jednotlivé články reťaze. Neodporúča sa už ďalšia manipulácia s vozidlom kvôli vzniku ďalšieho následného poškodenia.
  4. Núdzový režim prevodovky - signalizáciou na združenom paneli prístrojov je indikovaná elektronická porúch prevodovky. Ak kurzor rýchlostných stupňov trvalo svieti, je nutné vykonať diagnostiku a prečítanie pamäte závad. Veľmi často dochádza k poruche snímača zaradeného stupňa, ktorý chybne indikuje navolenú polohu voliča. Ten je umiestnený priamo na samotnom telese riadiacej jednotky a nemožno ho vymeniť samostatne, ale len s riadiacou jednotkou.

Mechanické prevodovky s dvoma spojkami (DSG)

Základom prevodovky DSG (Direct Shift Gear) je trojhriadeľová šesťstupňová prevodovka. Vnútri DSG je dvojica paralelne usporiadaných prevodoviek s dvoma vstupnými a dvoma výstupnými hriadeľmi. Z priestorových dôvodov sú vstupné hriadele vložené do seba (jeden z nich je dutý).
K rozjazdu vozidla slúži dvojčinná spojka. Spojka č.1 obsluhuje prevodové stupne 1, 3, 5 a spätný chod. Spojka č.2 s menším priemerom prenáša krútiaci moment
k prevodom 2, 4, 6 a je spojená s dutým hriadeľom. Viaclamelové spojkové kotúče pracujú v olejovom kúpeli, ktorá maže a súčasne chladí a umožňuje tak dlhšiu životnosť a širšie spektrum prevádzkových podmienok.

Mechanické prevodovky s elektro-hydraulickým ovládáním

Konštrukčne 5-stupňová mechanická prevodovka, kde je vypínanie spojky a radenie prevodových stupňov pomocou elektrohydrostatických servomotorov.