Kotouč gearboxes racing transmissions
Kotouc gearboxes
Racing transmissions

Najčastejšie poruchy CVT a robotizovaných prevodoviek a ich opravy

Závady CVT převodovek

V těchto převodovkách přenos hnací síly zajišťuje tření řetězu o pláště kuželů. Tím (třením doslova kov na kov) dochází k opotřebení. Nejhorší je dlouhá jízda se stálou rychlostí – v tomto případě nemá převodovka důvod měnit převodový poměr a dochází k neustálému tření řetězu o to samé místo, které je nadměrně obroušeno a vzniká drážka, do které řetěz zapadne, což způsobí, že původně plynulé řazení přestane být plynulým. Řídící jednotka se bude snažit problém zpočátku vyřešit, ale v případě hluboké drážky bude počítač hlásit chybu a je nutné navštívit autoservis.

Demontáž a výměna řemenice s proměnným poměrem není na 1 den a cena opravy se pohybuje kolem 50 000 Kč. Ovšem jednodušší je celou převodovku vyměnit, náklady se pohybují od 60 do 110 000 Kč.

Při správném zacházení převodovka vydrží dlouho, větší problémy byly dříve u Audi s převodovkou Multitronic, kdy docházelo k častým závadám.

Závady robotizovaných automatů

V tomto případě jde o lepší situaci, i když záleží na typu převodovky. Jde o konstrukčně klasickou manuální převodovku, kterou ovládá elektromechanika. Pokud selže, což se stává zřídkakdy, oprava se pohybuje kolem 20 000 Kč. Opotřebením odchází spojka a cena opravy je zhruba stejná jako u stejného vozu s manuální převodovkou.

Robotizované převodovky jsou většinou velmi spolehlivé a nevyžadují tak častou výměnu olejové náplně, jako ostatní automaty. Interval pro výměnu je zhruba po 200 000 km (tak jako u ručně řazeného manuálu).